Kontrast
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie
Menu
Strona głowna  /  Edukacja daltońska
Edukacja daltońska

 

Praca  według planu daltońskiego zaspokaja potrzebę dziecięcej aktywności, rozwija kreatywność, samodzielność, poczucie odpowiedzialności i umiejętność współpracy. Nauczyciel stawiając przed dziećmi zwizualizowane na tablicy wyzwania, stymuluje wychowanków do niezależności w myśl słów prekursorki panu daltońskiego – Helen Parkhurst
„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej,
niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno”.

 

Nasza codzienna praca – rozwiązania

 

Dzięki odpowiednio przygotowanym niestandardowym środkom dydaktycznym, organizacji przestrzeni, wydzieleniu miejsc do działań tematycznych i zgromadzeniu w nich odpowiednich materiałów dydaktycznych dzieci, mają ogromna szansę na swobodne podejmowanie samodzielnych działań.

Wizualizacja procesu dydaktyczno  - wychowawczego odbywa się poprzez wyposażenie sal w kolorowe obrazki (plan dnia, zadania, które pozwalają dzieciom lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady funkcjonowania w przedszkolu. Kolorowe ilustracje to swego rodzaju instrukcje, które doskonale ułatwiają dziecku samodzielne wykonać zadanie.

Kilka słów o wizualizacjach, na których opiera się plan daltoński:

WIZUALIZACJA DNIA – PLAN DNIA 

Plan Daltoński w przedszkolu, pomoce i ćwiczenia - sklep MojeBambino    Od nauczania do uczenia się. Nasz plan daltoński

Każdy dzień w przedszkolu rozpoczyna się od wspólnego planowania dnia. Dzieci za pomocą ilustracji prezentujących w sposób symboliczny różne działania i aktywności ustalają wraz z Nauczycielem przebieg dnia. Dzieci używając wskaźnika wiedzą co aktualnie się dzieje i co czeka je za chwilę.

WIZUALIZACJA DNI TYGODNIA

Od nauczania do uczenia się. Nasz plan daltoński" Anna i Robert Sowińscy |  zakreconaMAMA.pl

Stosowanie systemu kolorów dnia, które służą do oznaczania wykonanych zadań na tablicy.

Aktualny dzień tygodnia zaznaczany jest przez dzieci odpowiednim kolorem. Odnotowując wykonanie zadania w ciągu dnia dzieci odwołują się do wizualizowanego dnia tygodnia np. w poniedziałki odznaczają ukończone zadanie przypinając czerwony magnes na tablicy zadań.

WIZUALIZACJA ZADAŃ- TABLICA ZADAŃ

 Gotowe instrukcje ? zadania dla przedszkolaków | Fundacja Plandaltonski.pl   Gotowe instrukcje ? zadania dla przedszkolaków | Fundacja Plandaltonski.pl

W  poniedziałek nauczyciel przedstawia dzieciom kilka różnych zadań edukacyjnych na dany tydzień. Dzieci mogą je wykonać w wolnym i wybranym przez siebie czasie w ciągu całego tygodnia. poprawne ukończenie zadania zaznaczane jest magnesem w odpowiednim kolorzze na tablicy zadań.

WIZUALIZACJA OBECNOŚCI

PLAN DALTOŃSKI?   Pomoc dydaktyczna Mądra Sowa Tablica Obecności Wersja Specjalna - Ceny i  opinie - Ceneo.pl

W salach znajdują się tablice obecności, na których dzieci samodzielnie odznaczają swoją obecność w przedszkolu oraz wyjście do domu.

WIZUALIZACJA KALENDARZA URODZIN

NASZE PRZEDSZKOLE PRZEDSZKOLE NR 119 W ZIELONYM OGRODZIE WARSZAWA, UL.  TURMONCKA 18 - PDF Darmowe pobieranie 

Dzieci bardzo lubią ocelebrować urodziny w przedszkolu. Dzięki posługiwaniu się kalendarzem urodzin dzieci utrwalają nazwy pór roku i jego miesięcy.

WIZUALIZACJA DYŻURÓW

Moje pierwsze kroki z edukacją daltońską ? Anna Borkowska | Fundacja  Plandaltonski.pl

Dzieci doskonale wykazują sie samodzielnością, odpowiedzialnością i współpracą podczas wykonywania zadań (dyżurów) przydzielonych na dany tydzieńą.

ZEGAR

Od nauczania do uczenia się. Nasz plan daltoński

W sali przedszkolnej znajduje się zegar podzielony  na 5, 10, 15 i 30 minutowe wycinki czasowe, pomaga on zrozumieć dzieciom  upływający czas. 

SYGNALIZATOR

Katarzyna Pyrzyńska - koordynator ds. planu daltońskiego w Przedszkolu nr  34 w Koszalinie Helen Parkhurst oparła swój plan

Sygnalizator, wykorzystywany podczas pracy samodzielną dzieci.  Pomaga  w pozawerbalnnejj komunikacji z dziećmi. Kolory sygnalizuja dzieciom:

 czerwony– praca samodzielna w ciszy

 żółty– praca w parach, dozwolone konsultacje z osobą z pary, pomocnikami, pozostałymi dziećmi

 zielony–  konsultacje z nauczycielem

INSTRUKCJE CZYNNOŚCIOWE

EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA Łódź, 20 listopada 2015    Gotowe instrukcje ? zadania dla przedszkolaków | Fundacja Plandaltonski.pl  EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA Łódź, 20 listopada 2015

Instrukcja obrazująca wykonanie czynności "krok po kroku" w przejżysty sposób wskazuje dziecku jak prawidłowo wykonać zadanie od początku do końca. Instrukcje takie umożliwiaja dziecku samodzielne  osiągnięcie celu, a tym samym osiagniecie sukcesu.

 

Samodzielność w Planie Daltońskim oznacza, że dzieci same rozwiązują problemy, same wykonują zadania, poszukują właściwych rozwiązań i uczą się poprzez praktyczne działanie.

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-09-10