Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą

Edukacja daltońska

W roku szkolnym 2023/2024 będą kontynuowane elementy Planu Daltońskiego

Praca  według planu daltońskiego zaspokaja potrzebę dziecięcej aktywności, rozwija kreatywność, samodzielność, poczucie odpowiedzialności i umiejętność współpracy. Nauczyciel stawiając przed dziećmi zwizualizowane na tablicy wyzwania, stymuluje wychowanków do niezależności w myśl słów prekursorki panu daltońskiego – Helen Parkhurst
„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej,
niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno”.

 

Nasza codzienna praca – rozwiązania

 

Dzięki odpowiednio przygotowanym niestandardowym środkom dydaktycznym, organizacji przestrzeni, wydzieleniu miejsc do działań tematycznych i zgromadzeniu w nich odpowiednich materiałów dydaktycznych dzieci, mają ogromna szansę na swobodne podejmowanie samodzielnych działań.

Wizualizacja procesu dydaktyczno  - wychowawczego odbywa się poprzez wyposażenie sal w kolorowe obrazki (plan dnia, zadania, które pozwalają dzieciom lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady funkcjonowania w przedszkolu. Kolorowe ilustracje to swego rodzaju instrukcje, które doskonale ułatwiają dziecku samodzielne wykonać zadanie.

Kilka słów o wizualizacjach, na których opiera się plan daltoński:

WIZUALIZACJA DNIA – PLAN DNIA 

Plan Daltoński w przedszkolu, pomoce i ćwiczenia - sklep MojeBambino    Od nauczania do uczenia się. Nasz plan daltoński

Każdy dzień w przedszkolu rozpoczyna się od wspólnego planowania dnia. Dzieci za pomocą ilustracji prezentujących w sposób symboliczny różne działania i aktywności ustalają wraz z Nauczycielem przebieg dnia. Dzieci używając wskaźnika wiedzą co aktualnie się dzieje i co czeka je za chwilę.

WIZUALIZACJA DNI TYGODNIA

Od nauczania do uczenia się. Nasz plan daltoński

Stosowanie systemu kolorów dnia, które służą do oznaczania wykonanych zadań na tablicy.

Aktualny dzień tygodnia zaznaczany jest przez dzieci odpowiednim kolorem. Odnotowując wykonanie zadania w ciągu dnia dzieci odwołują się do wizualizowanego dnia tygodnia np. w poniedziałki odznaczają ukończone zadanie przypinając czerwony magnes na tablicy zadań.

WIZUALIZACJA ZADAŃ- TABLICA ZADAŃ

 Gotowe instrukcje ? zadania dla przedszkolaków | Fundacja Plandaltonski.pl   Gotowe instrukcje ? zadania dla przedszkolaków | Fundacja Plandaltonski.pl

W  poniedziałek nauczyciel przedstawia dzieciom kilka różnych zadań edukacyjnych na dany tydzień. Dzieci mogą je wykonać w wolnym i wybranym przez siebie czasie w ciągu całego tygodnia. poprawne ukończenie zadania zaznaczane jest magnesem w odpowiednim kolorzze na tablicy zadań.

WIZUALIZACJA OBECNOŚCI

PLAN DALTOŃSKI?   Pomoc dydaktyczna Mądra Sowa Tablica Obecności Wersja Specjalna - Ceny i  opinie - Ceneo.pl

W salach znajdują się tablice obecności, na których dzieci samodzielnie odznaczają swoją obecność w przedszkolu oraz wyjście do domu.

WIZUALIZACJA KALENDARZA URODZIN

NASZE PRZEDSZKOLE PRZEDSZKOLE NR 119 W ZIELONYM OGRODZIE WARSZAWA, UL.  TURMONCKA 18 - PDF Darmowe pobieranie 

Dzieci bardzo lubią ocelebrować urodziny w przedszkolu. Dzięki posługiwaniu się kalendarzem urodzin dzieci utrwalają nazwy pór roku i jego miesięcy.

WIZUALIZACJA DYŻURÓW

Moje pierwsze kroki z edukacją daltońską ? Anna Borkowska | Fundacja  Plandaltonski.pl

Dzieci doskonale wykazują sie samodzielnością, odpowiedzialnością i współpracą podczas wykonywania zadań (dyżurów) przydzielonych na dany tydzieńą.

ZEGAR

Od nauczania do uczenia się. Nasz plan daltoński

W sali przedszkolnej znajduje się zegar podzielony  na 5, 10, 15 i 30 minutowe wycinki czasowe, pomaga on zrozumieć dzieciom  upływający czas. 

SYGNALIZATOR

Katarzyna Pyrzyńska - koordynator ds. planu daltońskiego w Przedszkolu nr  34 w Koszalinie Helen Parkhurst oparła swój plan

Sygnalizator, wykorzystywany podczas pracy samodzielną dzieci.  Pomaga  w pozawerbalnnejj komunikacji z dziećmi. Kolory sygnalizuja dzieciom:

 czerwony– praca samodzielna w ciszy

 żółty– praca w parach, dozwolone konsultacje z osobą z pary, pomocnikami, pozostałymi dziećmi

 zielony–  konsultacje z nauczycielem

INSTRUKCJE CZYNNOŚCIOWE

EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA Łódź, 20 listopada 2015    Gotowe instrukcje ? zadania dla przedszkolaków | Fundacja Plandaltonski.pl  EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA Łódź, 20 listopada 2015

Instrukcja obrazująca wykonanie czynności "krok po kroku" w przejżysty sposób wskazuje dziecku jak prawidłowo wykonać zadanie od początku do końca. Instrukcje takie umożliwiaja dziecku samodzielne  osiągnięcie celu, a tym samym osiagniecie sukcesu.

 

Samodzielność w Planie Daltońskim oznacza, że dzieci same rozwiązują problemy, same wykonują zadania, poszukują właściwych rozwiązań i uczą się poprzez praktyczne działanie.