Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą

Kontakt

Tu nas znajdziesz!
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem jest Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą reprezentowane przez Dyrektora (adres: ul. Czereśniowa 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, tel. 957522648, e-mail: dyrektorpm2@op.pl). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail – inspektor@cbi24.pl.  Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Adres

Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą

ul. Czereśniowa 1, Kostrzyn nad Odrą 66-470

Kontakt

telefon: 957522648
e-mail: dyrektor@pm2kostrzyn.pl

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielania odpowiedzi na przesłane zapytanie.