Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą

Bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO

Zgodnie z pismem MEN z dnia 11 maja 2019 roku (DWKI.WPB.5012.25.2019.BK), w trosce o bezpieczeństwo uczniów, mając na uwadze szereg niepokojących wydarzeń, które w ostatnim czasie stanowiły bezpośrednie zagrożenie życia i bezpieczeństwa uczniów (wydarzenie w jednej z warszawskich szkół), naszym obowiązkiem jest  przypomnienie i przedstawienie dokumentacji wewnętrznej opisującej zapewnienie bezpieczeństwa na terenie naszego przedszkola oraz wskazanie osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka na terenie przedszkola, jak i poza nim  to podstawowe zadanie dla rodziców, nauczycieli, opiekunów  oraz innych pracowników przedszkola. Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci jest wartością, o którą wspólnie troszczą się rodzice, nauczyciele oraz organizacje wspomagające przedszkole i rodzinę.

Dzieci z racji niewielkiego doświadczenia życiowego, niejednokrotnie nie są świadome zagrożeń swojego zdrowia, czy też życia. Dlatego też ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci  w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw. Wiek przedszkolny jest ku temu jak najbardziej właściwy. W tym okresie życia, kształtowane są u dzieci umiejętności, nawyki, postawy m.in. wobec problemów bezpieczeństwa. Podejmowane działania w niniejszym zakresie muszą być systematyczne i długofalowe. W naszym przedszkolu, każdego roku podejmujemy działania w zakresie dbałości o zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci, pozostając w ścisłej współpracy z rodzicami i instytucjami ze środowiska lokalnego.

 Dokumentacja dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa w naszym przedszkolu- gdzie szukać?

- Dokumentacja dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa w naszym przedszkolu dostępna w każdym czasie u wychowawców grup (procedury, regulaminy i inna dokumentacja)

- zakładka Bezpieczeństwo na przedszkolnej stronie internetowej- informacje na temat bezpieczeństwa w naszej placówce oraz o możliwości uzyskania pomocy w sytuacjach trudnych

 - przypominamy również o anonimowej „Skrzynce kontaktów” znajdującej się w szatniach każdej grupy wiekowej,  do której można zgłaszać własne propozycje, uwagi dotyczące całej  działalności przedszkola, (cel niniejszego działania: wzmocnienie współpracy między przedszkolem, a rodzicami)

- informacje na temat zapewnienia przez placówki oświatowe dzieciom bezpieczeństwa można odszukać również na stronie internetowej programu Bezpieczna szkoła +

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

Programy edukacyjne/ profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa realizowane w naszym przedszkolu:

- Bezpieczne przedszkole-  w ramach którego, od wielu lat podejmujemy szereg działań z zakresu bezpieczeństwa zarówno fizycznego jak i psychicznego, kształtując u dzieci prawidłowe nawyki. (szczegóły dotyczące programu: www.bezpieczneprzedszkole.com w zakładce o programie)

- Przyjaciele Zippiego (bezpieczeństwo psychiczne)

- Przedszkole Promujące Zdrowie (SPZ)

- Program profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia

- Program adaptacyjny

- Program wychowania przedszkolnego "Trampolina"

Osoby i instytucje, do których można się zgłosić po wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wychowawczej:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

66-470 Kostrzyn nad Odrą; os. Leśne 5, 66-470

95 752 26 38

-Centrum Zdrowia MEDI SENS
EEG Biofeedback, Diagnoza Psychologiczna
ul. Zielona 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą

+48 513 85 88 82

+48 786 81 06 10

 - Policja, Straż Pożarna, Pogotowie tel. 112

- Ośrodek Pomocy Społecznej   95 752 30 33

- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  800 12 12 12

- Swoją pomocą każdego dnia służy personel pedagogiczny naszego przedszkola.