Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie

Gim. korekcyjna

 Gimnastykę korekcyjną prowadzi Anna Karpezo