Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą

Współpraca

Nasze przedszkole od lat cieszy się owocną współpracą z:

 1. Opieka Społeczna

 2. Dom Seniora

 3. Dom Kultury KCK

 4. Park Narodowy Ujście Warty

 5. Urząd Miasta

 6. Biblioteka Miejska

 7. Przedszkole Integracyjne w Golzow, Niemcy

 8. Przedszkole nr 1

 9. Przedszkole nr 3

 10. Przedszkole nr 4

 11.  Przedszkole Niepubliczne nr 1

 12. Szkoła Podstawowa nr 1,2,3,4, oddziały przedszkolne i kl.I

 13. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, poradnie specjalistyczne

 14. MOSiR

 15. KO, LUW

 16. WOM, ODN i in. firmy zewnętrze

 17. gazeta lokalna

 18. Komisariat Policji

 19. Straż Pożarna

 20. MZK

 21. PKP

 22. Oczyszczalnia Ścieków

 23. KSSSE

 24. Arctic Paper

 25. ICT Poland

 26. Hanke Tissue

 27. Muzeum Twierdzy Kostrzyn

 28. Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie

 29. Agencje Muzyczne

 30. agencje teatralne, muzyczne, artystyczne

 31. miejskie zakłady usługowe

 32. Sanepid

 33. przychodnie rodzinne

 34. Nadleśnictwo

 35. Klub pszczelarski

 36. CZG-12

 37. Ratownictwo medyczne

 38. Klub wędkarski

 39. Klub wodniacki

 40. PWSZ w Kostrzynie nad Odrą

 41. OPS w Kostrzynie nad Odrą

 42. Park Krajobrazowy „Ujście Warty”