Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą

Programy

  1. Roczny plan pracy  wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej, z zadaniami na b.r. szk.

  2. Plan współpracy ze środowiskiem rodzinnym

  3. Plan promocji przedszkola i współpracy ze środowiskiem lokalnym

  4. Plan współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

  5. Plan współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1, 2, 3, 4

  6. Plan przedszkolnych uroczystości i świąt nietypowych

  7. Roczny plan doskonalenia zawodowego nauczycieli

Realizowane programy wychowania przedszkolnego i programy edukacyjne

      1. Program wychowania przedszkolnego PWN Trampolina M. Janiak, K. Witerska

      2. Program „Bezpieczne przedszkole”

      3. Program profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia (Przedszkole promujące zdrowie)

    4. Program własny rady pedagogicznej, innowacja pedagogiczna „Przedszkolak na drodze do samodzielności, odpowiedzialności, gotowy do współpracy, refleksyjny.

   5. Program profilaktyki logopedycznej (program własny, autor: E. Strof)

   6. Program  wczesnej nauki języka angielskiego- Program powszechnej dwujęzyczności „Baby Beetles” i „Tom&Keri” ( 3-4 i 5-6-lat.)

  7. Program adaptacyjny dla 3-latków i ich rodziców „Będę przedszkolakiem” (aut. M. Pezowicz)

  8. Program terapii pedagogicznej

  9. Program ,, Przyjaciele Zippiego"

Udział w akcjach:

 Udział w akcji zbiórki nakrętek plastikowych dla chorych dzieci we współpracy z Fundacją „Zdążyć z pomocą” (3-6l)

Zbiórka zużytych baterii, we współpracy z CZG-12 (3-6l) Udział w akcji „Góra grosza” (3-6l)

Udział w WOŚP (3-6l)

 Udział w zbiórce surowców wtórnych we współpracy z MZK ( do pojemników dzwonów )

,,Podaj łapę,, zbiórka karmy dla psów ze schroniska

      Praca wychowawczo-dydaktyczna w Przedszkolu Miejksim nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników planowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. - Dziennik Ustaw z dnia 24 lutego 2017r.). Jest to obowiązujący w aspekcie prawnym dokument Ministerstwa Edukacji Narodowej określający wymagania państwa dotyczące celów, treści i wymagań edukacyjnych.
Podstawa Programowa 2017