Kontrast
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie
Menu
Strona głowna  /  Programy
Programy
  1. Roczny plan pracy  wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej, z zadaniami na b.r. szk.

  2. Plan współpracy ze środowiskiem rodzinnym

  3. Plan promocji przedszkola i współpracy ze środowiskiem lokalnym

  4. Plan współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

  5. Plan współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1, 2, 3, 4

  6. Plan przedszkolnych uroczystości i świąt nietypowych

  7. Roczny plan doskonalenia zawodowego nauczycieli

Harmonogram zajęć otwartych dla rodziców (opracowany zostanie, jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie)

Realizowane programy wychowania przedszkolnego i programy edukacyjne

      1. Program wychowania przedszkolnego PWN Trampolina M. Janiak, K. Witerska

      2. Program „Bezpieczne przedszkole”

      3. Program profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia (Przedszkole promujące zdrowie

     4. Program własny rady pedagogicznej, innowacja pedagogiczna „Przedszkolak koduje, programuje, bezpiecznie korzysta z zasobów w sieci

    5. Program własny rady pedagogicznej, innowacja pedagogiczna „Przedszkolak na drodze do samodzielności, odpowiedzialności, gotowy do współpracy, refleksyjny.

    6.Uczymy dzieci programować- ogólnopolski program Edusense

   7. Program pracy koła plastycznego „Mały artysta” (program własny, autor: M. Pezowicz)

   8. Program koła matematycznego „Mały matematyk” ( program własny, autor: J. Czarnecka)

  9. Program koła ekologiczno-przyrodniczego „Przyjaciel przyrody” ( program własny, autor: B. Kaźmierska)

  10. Program koła recytatorskiego „Zabawy słowem” (program własny, autor: A. Karpezo)

 11. Program profilaktyki logopedycznej (program własny, autor: K. Burzmińska)

 12. Program  wczesnej nauki języka angielskiego- Program powszechnej dwujęzyczności „Baby Beetles” i „Tom&Keri” ( 3-4 i 5-6-lat.)

13. Program adaptacyjny dla 3-latków i ich rodziców „Będę przedszkolakiem” (aut. M. Pezowicz)

14. Program zajęć gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej

15. Program zajęć religii

 

 

Udział w akcjach:

1. Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,

2. Udział w akcji zbiórki nakrętek plastikowych dla chorych dzieci we współpracy z Fundacją „Zdążyć z pomocą” (3-6l)

3. Zbiórka zużytych baterii, we współpracy z CZG-12 (3-6l)

4. Udział w ogólnopolskiej akcji„Wolę wodę” (3-6l)

5. Udział w akcji „Góra grosza” (3-6l)

6. Udział w WOŚP (3-6l)

7. Udział w zbiórce surowców wtórnych we współpracy z MZK ( do pojemników dzwonów )

8. Zorganizowanie akcji „Dar z serca przedszkolaka”, „Podaj łapę”, współudział w akcji „Szlachetna paczka”.

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-11-19