Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą

Warto przeczytać...

PRAWIDŁOWOWŚCI     ROZWOJOWE    3-LATKA

Rozwój społeczny i emocjonalny

 • Bawi się z innymi dziećmi
 • Dzieli się z innymi
 • Jest nastawiony na współpracę
 • Zawiera przyjaźnie
 • Słucha i wykonuje polecenia
 • Lubi słuchać historii na swój temat
 • Upewnia się, czy jest kochany przez rodziców
 • Lubi zabawy w dom, rodzinę
 • Rozróżnia płcie
 • Potrafi opowiedzieć o problemie
 • Okazuje miłość bliskim
 • Boi się ciemności, samotności,
 • Czasami adoruje jednego z rodziców
 • Chętnie pomaga w domowych prostych czynnościach
 • Chętnie się wygłupia, chce rozśmieszać innych
 • Ma okresy płaczliwości i braku poczucia bezpieczeństwa, pojawiają się pytania typu „ kochasz mnie jeszcze?”

Rozwój fizyczny i motoryczny

 • Sam myje ząbki
 • Sam je
 • Samodzielnie myje ręce
 • Potrafi nalać napój z butelki, czy dzbanka
 • Potrafi korzystać z toalety, kontroluje swoje potrzeby fizjologiczne
 • Potrafi się ubrać i rozebrać (potrzebuje pomocy przy guzikach, zamkach błyskawicznych, itp.)
 • Wkłada buty
 • Rysuje kwadraty i koła
 • Zaczyna się posługiwać się nożyczkami
 • Chodzi na paluszkach
 • Skacze na 1 nodze
 • Przez chwilę stoi na jednej nodze
 • Bez problemu korzysta z urządzeń na placu zabaw
 • Sprawnie sobie radzi z omijaniem przeszkód na drodze, nawet kiedy biegnie
 • Kopie i rzuca piłkę
 • Jeździ na 3 kołowym rowerku

Rozwój intelektualny

 • Sprawnie posługuje się mową
 • Oscyluje pomiędzy światem rzeczywistym i nierzeczywistym
 • Ma bogatą wyobraźnię. Może tworzyć, np.: niewidocznych przyjaciół
 • Coraz więcej zapamiętuje
 • Zaczyna dokonywać wyborów, w oparciu o przewidywanie konsekwencji , a nie o działanie
 • Uczy się rozwiązywać problemy
 • Chętnie słucha bajek, opowiadań
 • Zna kilka wierszyków i piosenek
 • Potrafi mówić krótkie zdania i prowadzić krótką rozmowę
 • Czasem się zacina, jąka  lub powtarza słowa (zwłaszcza w emocjonujących chwilach)
 • Większość tego, co mówi jest zrozumiałe
 • Rozróżnia, że coś jest takie same lub inne
 • Zna imię swojego przyjaciela
 • Nazywa podstawowe kolory
 • Rozróżnia pojęcie teraźniejszości, przyszłości
 • Układa proste puzzle
 • Potrafi policzyć 2-3 rzeczy
 • Potrafi powiedzieć , jak się nazywa i ile ma lat
 • Obserwuje
 • W tym wieku fantazja miesza się z rzeczywistością i dziecko ma tendencje do nie rozróżniania tych dwóch obszarów

PRAWIDŁOWOŚCI     ROZWOJOWE    4-LATKA

Rozwój społeczny i emocjonalny

• Bije, kopie, ucieka
• W chwilach złości niszczy przedmioty
• Ma napady złości
• Może używać brzydkich wyrazów i niegrzecznie zwracać się do innych ludzi
• Przeciwstawia się poleceniom
• Przekracza wszelkie granice i łamie umowy
• Fantazjuje, ale nadal nie potrafi oddzielić rzeczywistości od imaginacji
• Zdarza się, że jest zbyt pewny siebie
• Uwielbia prowadzić dyskusje
• Potrafi być opiekuńczy  i współczujący
• Bawi się w grupie
• Zaczyna się interesować różnicami płci.

Rozwój fizyczny i motoryczny
• W czasie jedzenia korzysta z widelca i noża (do przysuwania potraw, smarowania pieczywa a nie krojenia)

• Ubiera się i rozbiera przy niewielkiej pomocy z zewnątrz
• Samodzielnie korzysta z toalety
• Myje się, czyści samodzielnie zęby
• Polepsza się sprawność motoryczna,  np.: narysowany  człowiek ma ręce, nogi i głowę
• Skacze na 1 nodze
• Naśladuje rys. kwadratu
• Wspina się na drabiny
• Świetnie radzi sobie z 3 kołowym, rowerkiem
• Nakłada nakrętki na słoiki, butelki
• Układa puzzle do 10 kawałków
• Ubiera i rozbiera się samodzielnie

Rozwój intelektualny
• Zna około 1500 słów

• Ma jeszcze problem z używaniem zaimków, np.: mamo, czy mogę wyjść z ci państwo?
• Rozróżnia, gdzie jest : przód, tył, na górze , pod spodem
• Potrafi policzyć do czterech
• Może pisać pierwsze litery i np.: swoje imię
• Zaczyna rozumieć następstwo czasów, wie, że kiedy wstanie jest śniadanie ,  potem II śniadanie, obiad, itp.
• Pyta, co oznaczają różne  słowa
• Chętnie słucha długich historii
• Rozumie niektóre przeciwieństwa, np. mały/duży
• Zna kilka kolorów
• Zadaje mnóstwo pytań
• Potrafi się bawić w jedna zabawę 10 -15 min.
• Rozpoznaje ok. 8 kolorów
• Powoli zaczyna rozumieć znaczenia
• Zna piosenki i wierszyki, czasem sam układa piosenki
• Rozróżnia czas
• Pamięta dużo imion, nazw
• Mowa jest zrozumiała
• Lubi się bawić w zabawy tematyczne, np. w sklep, wyścigi samochodowe, teatr

PRAWIDŁOWOŚCI     ROZWOJOWE    5-LATKA

Rozwój społeczny i emocjonalny
• Stabilny emocjonalnie
• Przyjacielski, związany emocjonalnie z mamą
• Chętny do współpracy
• Posłuszny
• Samodzielnie wymyśla zabawy
• Chętnie bawi się z dziećmi
• Bywa nieśmiały
• Lubi się popisywać siłą, zręcznością
• Zaczyna się wstydzić „ nie patrzcie, kiedy się rozbieram” 
• Lepiej panuje nad swoim zachowaniem
• Zależy mu na uznaniu dorosłych
• Pokazuje uczucia
• Stara się zrealizować cel, który sobie postawił, np.: zbudowanie wieży z klocków
• Lubi przebywać w domu
• Zadaje pytania na temat śmierci
• Dba o swoich przyjaciół
• Czasem krytykuje lub zawstydza inne dzieci, wytykając im błędy
• Rozumie dowcipy, lubi zabawiać dorosłych
• Chce być pomocny w domu

Rozwój fizyczny i motoryczny
• Może tracić pierwsze mleczaki
• Rozróżnia prawą i lewą stronę
• Pisze parę liter
• Rysuje postać człowieka
• Używa sztućców, kroi nożem
• Jest sprawny fizycznie
• Wiąże buty
• Tworzy rozbudowane budowle z klocków
• Potrafi się umyć, ubrać, zjeść, skorzystać z toalety samodzielnie
• Jeździ na 4 kołowym rowerze, czasem na 2 kołowym
• Umie wycinać nożyczkami po zaznaczonej linii
• Skacze na skakance
• Próbuje wykonywać skomplikowane ćwiczenia gimnastyczne, np. stawać na głowie
• Koloruje obrazki nie wychodząc za linię
• Skacze na jednej lub drugiej nodze naprzemiennie

Rozwój intelektualny
• Jego mowa jest płynna i poprawna
• Lubi argumentować używając słów: ponieważ; dlatego, że
• Zna dużo wyrazów
• Może czytać pojedyncze litery lub słowa
• Tworzy zdania złożone z 6-8 wyrazów
• Rozpoznaje podstawowe kolory
• Zapamiętuje adresy i numery telefonów
• Liczy do 10
• Rozumie znaczenie przeciwieństw i podobieństw
• Rozumie znaczenia następstwa czasu , np. dziś , jutro, rano, wieczorem
• Odróżnia fantazję od rzeczywistości
• Zapamiętuje opowiadane historie i chce żeby je kontynuować
• Tworzy własne opowiadania
• Umie pogrupować przedmioty, np. wg wielkości
• Jego zabawy są coraz bardziej rozbudowane
• Potrafi napisać cyfry od 1 -5
• Potrafi napisać swoje imię

PRAWIDŁOWOŚCI     ROZWOJOWE    6-LATKA

Rozwój społeczny i emocjonalny

 • Podlega gwałtownym emocjom od entuzjazmu do agresji
 • Chce być najlepszy, najszybszy, najsilniejszy, najmądrzejszy, ..naj..naj..
 • W dobrym nastroju jest entuzjastyczny i pomocny
 • Czasem oszukuje
 • Jest bardzo czuły na krytykę
 • Ma problem z przyznaniem się do winy
 • Może mieć kłopot z współdziałaniem z rówieśnikami ze względu na potrzebę rywalizacji i zwyciężania
 • Przyjaźni się głownie z osobami tej samej płci
 • Ma najlepszego przyjaciela
 • Ma trudność z zauważaniem potrzeb innych
 • W tym wieku kontakty z mama bywają trudne
 • Boi sie samotności, ciemności, duchów, burzy, ognia, itp.

Rozwój fizyczny i motoryczny

 • Hałaśliwy
 • Żywiołowy
 • Pełen energii
 • Sprawny fizycznie
 • Lubi zabawy ruchowe, ale może się szybko męczyć
 • Nie boi się ryzyka, kompletnie nie myśli o niebezpieczeństwie
 • Ma czasem problemy z koordynacja ruchową (okres wzrostu)
 • Bardzo go interesuje temat wypadających mleczaków- powód do dumy
 • Dobrze rysuje i maluje, może mieć trudności z pisaniem
 • Biega, skacze, wspina się,
 • Jeździ na 2 kołowym rowerze
 • Może jeździć na łyżwach, nartach, rolkach
 • Rysuje koło , kwadrat, prostokąt, romb

Rozwój intelektualny

 • Dobrze zapamiętuje wierszyki, piosenki
 • Używa ok. 4 tys.słów
 • Rozpoznaje i zapamiętuje dźwięki
 • Rozróżnia prawą i lewą stronę
 • Układa puzzle
 • Podejmuje samodzielnie decyzje
 • Rozumie pojęcie czasu, przestrzeni, koloru, liczb,
 • Rozumie, ze rzecz widziana z daleka wydaje się mniejsza niż jest w rzeczywistości
 • Rozumie różnicę pomiędzy czymś przypadkowym a zamierzonym
 • Zna dni tygodnia, nazwy miesięcy, pory roku
 • Potrafi się skupić na ok. 15 min.
 • Nie ma rozdzielności uwagi
 • Bawi się w zabawy z podziałem na role
 • Interesuje się przyrodą i jej zjawiskami
 • Swobodnie prowadzi rozmowy
 • Próbuje uzasadniać  swoje decyzje

 

PRAWIDŁOWOŚCI     ROZWOJOWE    7-LATKA

Rozwój społeczny i emocjonalny

·    Staje się skryty, nie ulega tak bardzo emocjom
·    Unika hałasu, rywalizacji, zamieszania, a czasem wręcz wydaje się, że unika ludzi
·    Jest bardzo przywiązany do swojego miejsca i znajdujących się w nim rzeczy
·    Jest stale czymś zajęty
·    Szybko się uczy i zaskakuje swoimi możliwościami, choć bywają dni, gdy nic mu nie wychodzi
·    Jest posłuszny, ale niechętny – „nie słyszy” poleceń
·    Skupiony na swoich myślach zapomina, co miał zrobić (zastyga z jedną skarpetką na nodze, a drugą w ręku)
·    Często jest nieobecny duchem
·    Ma okresy ożywienia, ale przeważnie jest smutny i narzekający
·    Skarży się, że nikt go nie lubi i wszyscy mu robią na złość
·    Użala się nad sobą
·    Ma dużo pretensji do rodziców: o to, że pytają (czepiają się), o to, że nie pytają (już im na mnie nie zależy)
·    Wiele dzieci fantazjuje na temat adopcji, porwania ich: są przekonane, że ich rodzice nie są tymi prawdziwymi
·    Oprócz dotychczasowych lęków (przed ciemnością, złodziejem, wojną), dziecko zaczyna mieć obawy racjonalne: boi się spóźnienia, złych ocen, cudzej niechęci
·    Dziecko, które rozładowywało napięcia ssąc kciuk czy obgryzając paznokcie, próbuje z tym walczyć

Rozwój fizyczny i motoryczny

·    Zasypia bez trudności, ale mogą się pojawiać lęki nocne (np. dotyczące niebezpieczeństw zagrażających rodzicom)
·    Może jeść mniej niż wcześniej
·    Przy jedzeniu guzdrze się, zamyśla
·    Może się stale domagać tylko jednej potrawy
·    Nadal ma ogromną potrzebę ruchu
·    Dużo biega, skacze, wspina się
·    Wykonuje dużo ruchów niepotrzebnych i zamaszystych
·    Ma trudności z wykonywaniem precyzyjnych ruchów (duże mięśnie rosną szybciej niż małe), ale stopniowo ich koordynacja poprawia się
·    Dziecko może się skarżyć na bóle głowy (pojawiające się przy przemęczeniu)
·    Skarży się na bóle mięśni, szczególnie nóg

Rozwój intelektualny

·    To czas, kiedy może się rozwinąć pasja czytelnicza, bo czytanie siedmiolatków fascynuje, najmilej widziane są opowieści o bohaterach pokonujących wszelkie przeciwności losu
·    Potrafi posługiwać się zabawkami wymagającymi dużej precyzji ruchów
·    Chętnie buduje ze skomplikowanych zestawów klocków
·    Potrafi malować cieńszym pędzlem, sprawnie rysuje (przedkłada ołówek nad kredki świecowe)
·    Chętnie eksperymentuje
·    Dużo od siebie wymaga i nie zawsze sobie z tym radzi
·    Rozpoznaje litery, łączy je w sylaby i wyrazy
·    Czyta krótkie wyrazy i zdania,
·    Układa wyrazy z rozsypanki literowej i zdania z rozsypanki wyrazowej
·    Liczy do 10 (a często potrafi więcej)
·    Porządkuje przedmioty przedmioty według jakiejś cechy, dzieli je na podgrupy
·    Porównuje przedmioty i zbiory przedmiotów (większe, mniejsze, tyle samo)
·    Zna relacje przestrzenne (niżej, wyżej, w lewo w prawo, obok, z tyłu)
·    Rozpoznaje proste figury geometryczne