STATUT

 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 JEST DOSTĘPNY W BIP PRZEDSZKOLA