Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą

Kadra

DYREKTOR: mgr Danuta Masłowska

 

Kadra pedagogiczna:   Rok szkolny 2022/2023

 

Grupa 3-latki - „KOTKI”

 

mgr Monika Gałkowska- Czajkowska

licencjat Aleksandra Fedorczuk

 

pomoc nauczyciela:

Beata Mońko

Jolanta Szymczyk

 

Grupa 4-latki - „SMERFY"

mgr Beata Kaźmierska

 

pomoc nauczyciela:Małgorzata Łach

Grupa 5-latki - „TYGRYSKI"

mgr Małgorzata Pezowicz

 

pomoc nauczyciela:

Ewa Krzyszczuk

 

 

Grupa 6-latki - „KRASNALE”

mgr Izabela Tylińska

mgr Danuta Masłowska

 

pomoc nauczyciela:

Wanda Gutowska

 

Logopeda

mgr Elżbieta Strof

 

Terapeuta pedagogiczny

mgr  Monika Gałkowska Czajkowska

mgr Beata Kaźmierska

 

Kadra administracji i obsługi:

 

Kadry

 Samodzielny referent ds kadrowo-płacowych:

Katarzyna Stotko

 

Główny księgowy:

mgr Anna Szawlińska

 

Intendent:

Alicja Syktus

 

Personel kuchenny

 

Kucharki:

Monika Kruszak- Cygan

Monika Chichłowska

Angelika Doroszenko

Woźny: Jan Krawczyk