Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie

Kadra

DYREKTOR: mgr Elżbieta Strof

wz. DYREKTORA w.z  mgr Anna Karpezo

Kadra pedagogiczna:   Rok szkolny 2021/2022

 

Grupa dzieci 3-l „KOTKI”

 

mgr Monika Gałkowska- Czajkowska

licencjat Aleksandra Fedorczuk

 

 

pomoc nauczyciela:

Beata Mońko

Małgorzata Łach

 

Grupa dzieci 4-l „SMERFY"

mgr Beata Kaźmierska

 

pomoc nauczyciela:

Ewa Krzyszczuk

 

Grupa dzieci 5-l „TYGRYSKI"

mgr Małgorzata Pezowicz

mgr Anna Karpezo

 

pomoc nauczyciela:

Jolanta Szymczyk

 

Grupa dzieci 6-l „KRASNALE”

mgr Izabela Tylińska

 

pomoc nauczyciela:

Wanda Gutowska

 

Logopeda

mgr Elżbieta Strof

 

Terapeuta pedagogiczny

mgr  Monika Gałkowska Czajkowska

mgr Beata Kaźmierska

Kadra administracji i obsługi:

 

Kadry

 

Samodzielny referent ds kadrowo-płacowych:

Katarzyna Stotko

 

Główny księgowy:

mgr Anna Szawlińska

 

Intendent:

Alicja Syktus

 

Personel kuchenny

 

Kucharki:

Monika Kruszak- Cygan

Beata Kardzis

Monika Chichłowska

Angelika Doroszenko

Woźny: Jan Krawczyk