Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą

O placówce

Przedszkole Miejskie nr 2 (wcześniej nr 6) powstało w czynie społecznym, na czele Społecznego Komitetu Budowy Przedszkola stał

Józef Karoń – kierownik przedsiębiorstwa Hortex oraz Zygmunt Szypułka, Andrzej Martynka, Tadeusz Zwoliński, Helena Głąba, Włodzimierz Kryński, Franciszek Grewling, Ryszard Bechciński, Czesław Soroka, Roman Wojtunik, Elżbieta Maron, Andrzej Błaszczyk, Krzysztof Wojtala, Bolesław Pawlina, Marian Firszt, Henryk Och, Edward Bieniarz, Ireneusz Grześkowiak, Leokadia Kłos, Bolesław Borecki. Uroczystego otwarcia przedszkola dokonano dnia 1 października 1988r. Uroczystość tę swoją obecnością zaszczyciły władze miejskie oraz Kurator Oświaty i Wychowania. W pięknie urządzonych przestrzennych pomieszczeniach znalazło się miejsce dla setki przedszkolaków. Utworzono 4 oddziały

 

 

Pieczę nad wychowankami i personelem objęła dyrektor Danuta Koropczuk.

 

Od 2004 do 31.08.2018 roku funkcję dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 pełniła mgr Halina Klepacka .

Od 01.09.2018 roku funkcję dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 pełniła mgr Elżbieta Strof, a

od 06 listopada 2020 w zastępstwie funkcję dyrektora objęła Jolanta Czarnecka.

Od 12 października 2022  funkcję dyrektora pełni mgr Danuta Masłowska

 

 

10 czerwca 2005 roku Burmistrz Miasta Kostrzyna nad Odrą Andrzej Kunt nadał Przedszkolu Miejskiemu nr 2

imię Kostrzyńskich Papierników.