Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie

ponad 53 lat temu