Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie
Strona głowna  /  Programy
Programy
 1. Roczny plan pracy  wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej, z zadaniami na b.r. szk.

 2. Plan współpracy ze środowiskiem rodzinnym

 3. Plan promocji przedszkola i współpracy ze środowiskiem lokalnym

 4. Plan współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

 5. Plan współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1, 2, 3, 4

 6. Plan przedszkolnych uroczystości i świąt nietypowych

 7. Roczny plan doskonalenia zawodowego nauczycieli

 8. Harmonogram zajęć otwartych dla rodziców (opracowany zostanie, jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie)

  Realizowane programy wychowania przedszkolnego i programy edukacyjne

  1. Program wychowania przedszkolnego PWN Trampolina M. Janiak, K. Witerska

  2. Program „Bezpieczne przedszkole”

  3. Program profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia (Przedszkole promujące zdrowie)

  4. Program własny rady pedagogicznej, innowacja pedagogiczna „Przedszkolak koduje, programuje, bezpiecznie korzysta z zasobów w sieci”

  5. Program własny rady pedagogicznej, innowacja pedagogiczna „I ty możesz zostać ratownikiem”

  6. Program własny rady pedagogicznej, innowacja pedagogiczna „Przedszkolak na drodze do samodzielności, odpowiedzialności, gotowy do współpracy, refleksyjny”

  7. Uczymy dzieci programować- ogólnopolski program Edusense

  8. Program pracy koła plastycznego „Mały artysta” (program własny, autor: M. Pezowicz)

  9. Program koła matematycznego „Mały matematyk” ( program własny, autor: J. Czarnecka)

  10. Program koła ekologiczno-przyrodniczego „Przyjaciel przyrody” ( program własny, autor: B. Kaźmierska)

  11. Program koła recytatorskiego „Zabawy słowem” (program własny, autor: A. Karpezo)

  12. Program profilaktyki logopedycznej (program własny, autor: E. Pietrzyk- Bogdan)

  13.Program „Czyste powietrze wokół nas” (5 i 6l), Wojewódzki program profilaktyki wszawicy we współpracy z Sanepidem

  14.Ogólnopolski programu edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków „Akademia Aquafresh” (3-6l)

  15. Program  wczesnej nauki języka angielskiego- Program powszechnej dwujęzyczności „Baby Beetles” i „Tom&Keri” ( 3-4 i 5-6-lat.)

  16. Program adaptacyjny dla 3-latków i ich rodziców „Będę przedszkolakiem” (aut. M. Pezowicz)

  17. Program zajęć gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej

  18. Program zajęć rytmiki

  19. Program zajęć religii

  20. Program preorientacji zawodowej

  21.Program wspierania zdolności i talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów”

  22. Program zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”

Udział w akcjach:

1. Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,

2. Udział w akcji zbiórki nakrętek plastikowych dla chorych dzieci we współpracy z Fundacją „Zdążyć z pomocą” (3-6l)

3. Zbiórka zużytych baterii, we współpracy z CZG-12 (3-6l)

4. Udział w ogólnopolskiej akcji„Wolę wodę” (3-6l)

5. Udział w akcji „Góra grosza” (3-6l)

6. Udział w WOŚP (3-6l)

7. Udział w zbiórce surowców wtórnych we współpracy z MZK ( do pojemników dzwonów )

8. Zorganizowanie akcji „Dar z serca przedszkolaka”, „Podaj łapę”, współudział w akcji „Szlachetna paczka”.

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-09-20