Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie
Strona głowna  /  Aktualności

Witamy na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad OdrąOGŁOSZENIE O NABORZE

do Przedszkola Miejskiego nr 2

im. Kostrzyńskich Papierników

na rok szk. 2021/2022

 

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników ogłasza nabór

na rok szkolny 2021/2022

na wolne miejsca (25 wolnych miejsc)

Przyjęcia dzieci do przedszkola dotyczą wyłącznie rocznika: 2018

 

Kryteria i harmonogram rekrutacji, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola znajdują się na stronie internetowej przedszkola, BIP przedszkola – w zakładce rekrutacja (adres strony internetowej: www.pm2kostrzyn.dlaprzedszkoli.eu ) oraz w formie papierowej  w siedzibie przedszkola.

 

Wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy składać u dyrektora przedszkola,

od 01 do 25 marca 2021 r., do godz. 15.00

 

Kryteria rekrutacji, harmonogram, wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdują się w BIP przedszkola w zakładce rekrutacja.   ( pliki )

 

http://www.e-bip.org.pl/pm2kostrzyn/14860

 

Na potwierdzenie ustawowych kryteriów do wniosku należy dołączyć w zależności od potrzeb:

 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;

 orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;

 orzeczenie o niepełnosprawności matki;

 orzeczenie o niepełnosprawności ojca;

 orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa dziecka;

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;

 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

Uwaga:

 • Dokumenty mogą być składane w oryginalne, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentów, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 • Złożone oświadczenia podlegają weryfikacji przez upoważnioną przez Burmistrza osobę/ instytucję zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)
 •  Brak lub niepoprawne / fałszywe informacje w dokumentach spowodują odrzucenie Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, ze względów formalnych.

 

 

 

INFORMACJA O PRZERWIE URLOPOWEJ W 2021r.

W okresie wakacji w roku szkolnym 2021 na podstawie § 10 ust. 1 i ust 2 Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznychszkół (Dz. U. z 2001 r.  Nr 61 poz. 624 ze zm.). w kostrzyńskich Przedszkolach  planowane są  nastepujace terminy przerw urlopowych:

Przedszkole

Terminy przerw urlopowych w przedszkolach w 2021 r.

Przedszkole Miejskie nr 1

Od 26 lipca do 6 sierpnia 2021 r.

Przedszkole Miejskie nr 2

Od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.

(planowany remont placówki)

Przedszkole Miejskie nr 3

Od 26 lipca do 6 sierpnia 2021 r.

Przedszkole Miejskie nr 4

Od 26 lipca do 6 sierpnia 2021 r.

 

W związku z remontem placówki od 01 do 30 czerwca 2021 roku  - przedszkole jest nieczynne – przerwa urlopowa.

 

Natomiast   zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą nr 11/2021 z 19 stycznia 2021 roku. W okresie od 01 lipca do 27 sierpnia 2021 roku przenosi się działalność Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą  do pomieszczeń w budynku szkoły Podstawowej nr 3 im. Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą przy ulicy Mikołaj Reja 32A

 

Wszyscy rodzice, których dzieci będą uczęszczały do przedszkola w lipcu i  sierpniu 2021 r., mają obowiązek złożenia dyrektorowi przedszkola wypełnionego „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na okres wakacyjny w terminie do 29 maja 2021. Po wyznaczonym terminie Wnioski nie będą przyjmowane.

 

Opłaty za przedszkole pobierane są z góry, w placówce, w terminie podanym przez dyrektora placówki.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na okres wakacyjny dostępny u dyrektora i intendenta

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SZKÓŁ

Od dnia 22 stycznia 2021 r.

rozpoczyna się proces rekrutacji

na rok szkolny 2021/2022

do klas pierwszych w szkołach podstawowych.

Termin składania wniosków 25.01.2021 – 05.03.2021

Wnioski w wersji papierowej o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w szkole podstawowej składają rodzice lub opiekunowie do szkoły pierwszego wyboru.

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

Dzieci 7 — letnie rozpoczynają naukę w klasie pierwszej obowiązkowo, natomiast o rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej dziecka 6 — letniego decydują rodzice lub opiekunowie prawni.

Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców

 

WAŻNE

Szanowni Rodzice!

We wtorek 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/ 2021. Niezmiernie się cieszymy, że znowu się spotkamy po tak długiej przerwie. Mamy nadzieję, że wypoczęci i stęsknieni wracacie w nasze przedszkolne progi :-) Szczególnie gorąco trzymamy kciuki za 3-latki!

W celu  zapewnienia jak największego bezpieczeństwa wszystkim uczęszczającym do przedszkola dzieciom, Wam Rodzice oraz pracownikom, będziemy funkcjonować w oparciu o nowe zasady tzw. reżimu sanitarnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymogami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej opracowaliśmy zasady funkcjonowania przedszkola w okresie pandemii, które również zostały przekazane do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

Poniżej kilka niezwykle ważnych informacji:

 • Od 1 września przedszkole pracuje w godz. 6:30 do 16:00. W godzinach porannych oraz popołudniowych grupy łączą się ze sobą.
 • Przed posłaniem dziecka 1 września do przedszkola zobowiązujemy Państwa do zapoznania się z regulaminem oraz procedurą zamieszczoną w linku poniżej oraz ich przestrzegania. Zapoznanie się z niniejszą dokumentacją należy potwierdzić wraz z przyjściem dziecka do przedszkola.

https://www.e-bip.org.pl/pm2kostrzyn/18127

 • Przy przyjściu dziecka do przedszkola otrzymacie Państwo stosowne oświadczenia związane z posłaniem dziecka w okresie pandemii do przedszkola wraz ze zgodą na dokonanie pomiaru temperatury ciała dziecka gdy zajdzie, ku temu potrzeba. (Do pobrania w linku powyżej lub otrzymacie je Państwo na miejscu).
 • Rodzice/ opiekunowie wchodząc do przedszkola obowiązkowo osłaniają usta i nos maseczką/używają przyłbicy i dezynfekują ręce.
 • Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej - szatnia. W szatni może się znajdować max. 3 rodziców z dzieckiem (dziecko odprowadza 1 opiekun) z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/ dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/ dziećmi 1,5m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności- osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu (osoba dorosła, dzieci myją ręce po wejściu do sali).
 • Rodzice nie wchodzą z dziećmi do sal dydaktycznych.
 • W przypadku dostrzeżenia przez pracowników większej liczby rodziców z dzieckiem oczekujących na wejście do szatni, należy pożegnać się z dzieckiem przed szatnią, gdzie pracownicy przedszkola odbiorą dziecko (jednak nie będzie to funkcjonowało w pierwszych tygodniach września oraz w grupie 3-l). Prosimy o ograniczenie czasu przebywania w szatni do minimum, by moment przyprowadzania i odbierania dzieci przebiegał sprawnie.
 • Wszelkie niezbędne informacje dotyczące całej grupy nauczyciele będą przekazywali poprzez ustalony na zebraniach z Państwem sposób (kanały szybkiej komunikacji). Terminy zebrań podane zostaną przez wychowawców w najbliższym czasie.
 • Dzieci nie przynoszą z domu zbędnych przedmiotów, zabawek.
 • Prosimy o zaopatrzenie dzieci w 2 ręczniki podpisane w trwały sposób (np. markerem/wyszyte imię itp.), będą one na bieżąco prane w przedszkolu.
 • Rodzic chcący przeprowadzić dłuższą rozmowę z nauczycielem/ dyrektorem powinien wcześniej ustalić termin takiej rozmowy.
 • Pamiętajmy, że do przedszkola może przychodzić wyłącznie zdrowe dziecko bez żadnych objawów chorobowych w tym: katar, kaszel, gorączka, wysypka itp. Dbajmy o zdrowie swoje i innych!

Wszystkich przebywających na terenie przedszkola prosimy o przyjęcie ze zrozumieniem przedstawianych zasad i obostrzeń, ich akceptację oraz o postawę odpowiedzialności za zdrowie członków całej społeczności przedszkolnej. Zachowajmy spokój i cierpliwość w tych pierwszych dniach, gdy będziemy musieli nauczyć się funkcjonować w nowej dla wszystkich rzeczywistości. Życzymy dużo zdrowia i optymizmu na nadchodzący czas :-)

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

 

 Aktualności