Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie

Koła zainteresowań

W ramach udzielanej w przedszkolu Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej, oferujemy dzieciom przejawiającym uzdolnienia kierunkowe, zajęcia rozwijające uzdolnienia. Podstawą kwalifikacji na zajęcia rozwijające uzdolnienia jest obserwacja pedagogiczna dokonana przez wychowawcę. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

 

Koło plastyczne "Mały artysta"

Adresatem koła plastycznego są dzieci 5, 6- letnie przejawiające szczególne zainteresowania i uzdolnienia w zakresie edukacji plastycznej. Na zajęcia koła uczęszczają dzieci wskazane przez wychowawców poszczególnych grup, po przeprowadzonych obserwacjach pedagogicznych. Koło prowadzone jest 1 godz. w tygodniu, w ramach udzielanej w przedszkolu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, jako forma zajęć rozwijająca uzdolnienia. Prowadząca: Aneta Dmytryk

 

Koło Matematyczne "Mały matematyk"

Adresatem koła matematycznego są dzieci 5, 6- letnie przejawiające szczególne zainteresowania w zakresie edukacji matematycznej. Na zajęcia koła zainteresowań uczęszczają dzieci, wskazane przez wychowawców poszczególnych grup po przeprowadzonych obserwacjach pedagogicznych. Koło prowadzone jest 1 godz. w tygodniu, w ramach udzielanej w przedszkolu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, jako forma zajęć rozwijająca uzdolnienia. Prowadząca: Jolanta Czarnecka

 

Koło Przyrodniczo- Ekologiczne "Przyjaciel przyrody"

Adresatem koła przyrodniczo- ekologicznego są dzieci 5, 6- letnie przejawiające szczególne zainteresowania w zakresie edukacji przyrodniczej  i ekologicznej. Na zajęcia koła zainteresowań uczęszczają dzieci, wskazane przez wychowawców poszczególnych grup po przeprowadzonych obserwacjach pedagogicznych. Koło prowadzone jest 1 godz. w tygodniu, w ramach udzielanej w przedszkolu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, jako forma zajęć rozwijająca uzdolnienia. Prowadząca: Beata Kaźmierska

 

Koło recytatorskie "Zabawy słowem"

Adresatem koła "Zabawy słowem" są dzieci , 5, 6- letnie przejawiające zainteresowania słowem mówionym. Na zajęcia koła zainteresowań uczęszczają dzieci, wskazane przez wychowawców poszczególnych grup po przeprowadzonych obserwacjach pedagogicznych. Koło prowadzone jest 1 godz. w tygodniu, w ramach udzielanej w przedszkolu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, jako forma zajęć rozwijająca uzdolnienia. Prowadząca: Anna Karpezo