Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą


Zajęcia z arteterapi - Krasnale

ponad 4 lat temu

Zajęcia te to terapia, która polega na wzroście zdolności percepcyjno-poznawczych, socjalizacji, uzewnętrznieniu przeżyć i doznań oraz usprawnieniu możliwości ruchowych. Jest to relaksacja pozwalająca na odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń i frustracji. Zajęcia te mają na celu pobudzanie wszechstronnego rozwoju dziecka, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień artystycznych. Stwarzają możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych. Rozwijają sprawność manualną, podnoszą poziom samoakceptacji oraz pomocne są w rozładowaniu negatywnych napięć, emocji czy agresji.

Dodaj komentarz